Hvordan studievejledere og lærere kan bruge LifeMap

Studievejledere og lærere samt rektorer fra fem gymnasier peger på, hvordan de vil bruge LifeMap i skolens pædagogiske beredskab.

Til Studievejlederen og læreren – gymnasiets pædagogiske beredskab

LifeMap er elevernes private makker i gymnasiet. LifeMap kan hjælpe de unge, når de har for meget fravær og foreslå hvad de kan gøre, når forventninger fra lærere, forældre eller  klassekammerater tager pusten fra dem. De kan også få råd til at håndtere karakterræset og det perfekte liv på det sociale medier. Lifemap er til for at hjælpe eleverne med nogle af de problemer, unge ofte støder på i gymnasiet.

LifeMap kan give støtte og vejlede de unge indenfor en række aktuelle problemstillinger.
 

 • Tidspres og stress
 • De sociale medier og det perfekte liv
 • Ubalance mellem skole, job, fritid og venner
 • Fravær – fysisk og skriftligt
 • Tanker om at droppe ud
 • Forventningspres fra forældre, lærere, klassekammerater og én selv
 • Mistrivsel i klassen – individuelt og i fællesskabet
 • Mobning i klassen
 • Alene og ensom
 • Når Gaming går ud over skolen
 • Redskaber til en vigtig samtale med mine forældre

 
Brug LifeMap i gymnasiets pædagogiske beredskab som f.eks.:

Gymnasierne kan bruge LifeMap til at vise, at man tager elevtrivsel alvorligt ved at inddrage LifeMap på relevante platforme og i aktiviteter i årshjulet.
På denne måde kan LifeMap forstærke de pædagogiske greb og redskaber bl.a.:

 • ved samtaler om fravær kan studievejlederne kunne bruge LifeMap til en snak om elevernes livssituation, og hvad der spiller ind på den unges gymnasieliv.
 • når studievejlederne laver deres personlige præsentationer til nye og gamle klasser i starten af året, kan man anvende LifeMap som et fælles tredje og vise, hvad eleverne også kan bruge studievejlederne og lærerne til.
 • når studievejledere, teamlærere og lærere skal have deres faste samtaler med samtlige elever, kan man bruge LifeMap til at forberede eleverne til at tænke over, om der kunne være vigtige ting at bringe op til disse samtaler.
 • LifeMap kan bruges som en hjælpende hånd til gymnasiets beredskab til at guide elever med problemer videre til rette eksterne organisationer med valid eksperthjælp.
 • I kan bruge LifeMap app'en til at indhente tal og statistik på, hvilke problemer jeres unge bruger i app'en og tilrettelægge indsatser, der hjælper og støtter jeres elever til et bedre gymnasieliv.

 
Indhent data fra unges brug af LifeMap på jeres gymnasium og lav præcise trivsels indsatser

I kan bruge LifeMap appen til at indhente generel men væsentlig viden om jeres elever, og de problemer, der spiller ind på deres liv i gymnasiet.
Eleverne er anonyme, når de bruger LifeMap appen.
LifeMap indsamler data om gymnasium og køn, og kan levere gymnasiets personlige statistik på, hvilke temaer eleverne bruger i LifeMap. Data kan filtreres i forhold til roller som hhv. elev, fagperson eller forældre.
Som gymnasium kan I således få jeres helt egen statistik, som kan tegne et billede af, hvordan jeres unge på gymnasiet har det i forhold til udvalgte problemstillinger i LifeMap appen. Gymnasierne kan på den måde få viden om, hvilke temaer eleverne bruger, og hvordan de kan hjælpe eleverne bedst muligt til bedre trivsel.
Se mere under Statistik til Gymnasier.


LifeMap er nyskabende på flere områder

En stærk byggesten i LifeMap er de unges egne fortællinger om, hvordan de har stået i de genkendelige problemstillinger, som er i appen. Unge i dag inspireres en hel del af deres jævnaldrende og LifeMap tilbyder dette på lige fod med fagvoksnes forskellige råd i LifeMap.

 • Appen kommer de unge i møde på deres egne platforme - her mobilen.
 • Man kan tjekke den ud i fred og ro hvorsomhelst, nårsomhelst.
 • De unge oplever, at de ikke er alene. Når de ser op og ud i klassen, vil der være en hel del, der har det præcis på samme måde bag facaden.
 • Der gøres op med tabuet 'at have problemer' og  'have styr på alting' i sit liv.
 • Skal modne de unge til at tale med andre om deres problemer fremfor at gå med dem selv.
 • Anviser forskellige handlestrategier via andre unges egne erfaringer samt fagprofessionelle råd og vejledning.
 • Styrker unges agenthed – Forskning viser, at når unge erfarer og dermed lærer, at håndtere sine problemer tidligt i livet, bliver de også bedre til at håndtere de problemer, der naturligt kommer senere i livet.
 • Giver råd til hvad du som klassekammerat kan gøre for at hjælpe en fra klassen eller en anden ung. Dette for at støtte udviklingen af hjælpsomhed, og styrke at de unge føler sig mere forbundet med hinanden, fremfor fragmenterede og deres 'egen lykkes smed'.