Få gymnasiets egne data og statistik

LifeMap appen til elever i gymnasiet er udviklet til også at kunne arbejde sammen med gymnasiers pædagogiske beredskab.
På denne hjemmeside i værktøjskassen kan gymnasier finde viden, guides og anbefalinger til, hvordan I kan gribe nogle af de unges problemer an på skolen i arbejdet med trivsel.

Indhent data fra unges brug af LifeMap på jeres gymnasium og lav præcise trivsels indsatser

I kan bruge LifeMap appen til at indhente vigtig viden om jeres elever, og de problemer, der spiller ind på deres liv i gymnasiet.
Eleverne er anonyme, når de bruger LifeMap appen.
LifeMap indsamler data om gymnasium og køn, og hvordan de bruger LifeMap, og kan levere gymnasiets personlige statistik på, hvilke temaer eleverne bruger i LifeMap. Data kan filtreres i forhold til roller som hhv. elev, fagperson eller forældre.
Som gymnasium kan I således få jeres helt egen statistik, som kan tegne et billede af, hvordan jeres unge på gymnasiet har det i forhold til udvalgte problemstillinger i LifeMap appen. Gymnasierne kan på den måde få viden om, hvilke temaer eleverne bruger, og hvordan de kan hjælpe eleverne bedst muligt til bedre trivsel.
 

Gymnasiets statistik er privat

Gymnasiets data er private, og kan ikke hentes eller ses af andre.
Data og statistik fra LifeMap behandles med fortrolighed og anonymitet.
Data gives ikke videre til 3. part.
De eneste data, som alle gymnasier kan se, er de generelle data for alle landets gymnasier, som kan holdes op mod ens eget gymnasiums data.

Spørgsmål, som gymnasiet kan få svar på

 • Hvilke temaer vælger de unge i LifeMap? Går de unge rundt med tanker om at droppe ud eller bruger den temaet tidspres og stress? Eller noget helt tredje?
 • Hvilke film ser de i LifeMap? Hvad handler filmene om?
 • Hvad vælger de af vejledning? Bruger de f.eks. særlig meget 'Unges egne råd' eller 'Det her kan du prøve', som er de fagprofessionelles råd? Eller måske er der flest inde og hente inspiration fra 'Hvordan kan jeg hjælpe en ven?'
 • Hvilke metoder kan de unge særlig godt lide? Er det 'et overloadet nervesystem', 'hvordan passer jeg på mig selv', 'lav en ugeplan' eller en helt fjerde?

Ved at indhente denne viden, kan gymnasiet  tilrettelægge nye indsatser eller kvalificere de indsatser, I allerede har.

Et eksempel på design af data

Eksempel på spørgsmål som gymnasiet kan få svar på:
 
 • Hvilket tema var mest besøgt på et bestemt tidspunkt på året på vores gymnasium – og generelt på alle landets gymnasier?
 • Hvilke video/sider under et vist tema bliver mest set på dit gymnasium af hhv. piger og af drenge?
Gymnasiet kan også få data om f.eks.:
 
 • Hvilke temaer besøger de unge?
 • Hvilke metoder besøger de?
 • Hvilke temaer finder de brugbare?
 • Hvilke metoder finder de brugbare?
 • Hvilke undersider er mest besøgt?
 • Hvilke videoer bliver set mest?
Data kan fås for dit eget gymnasium, samt landsdækkende data fra alle gymnasier.
Data kan deles op i Drenge, Piger samt 'ikke angivet'.


Pris på support til at indhente gymnasiets personlige statistik/data

Dear Studio, som varetager data, sælger ikke data. De tager udelukkende timepris for support til at indhente konkrete data.
Prisen er 800 kr. i timen. Dear Studio kan typisk lave fem udtræk i timen, men flere udtræk hvis det er såkaldt ’standard udtræk’.
Dear Studio sælger ikke data til 3. part.
Kontakt Anne fra Dear Studio: anne@dearstudio.dk

Teknisk info om statistik

Data og statistik kan leveres som CSV filer. Disse filer kan gymnasiet importere i eget fortrykte analyse program.

Bestil gymnasiets egne data hentet fra appen LifeMap

Kontakt Dear Studio:
Anne Toft
Owner / digital designer
Dearstudio IVS
Valdemarsgade 38
8000 Århus C
Mobil: +45 52 39 69 00
www.dearstudio.dk
anne@dearstudio.dk